LatvianRussianEnglish

Kontakti

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005
Telefons: +371 66932616
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
E-pasts: gramatvediba@rbflote.lv
Telefons: +371 66932620

Uzņēmums

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ir ostas pakalpojumu sniedzējs Rīgas brīvostā. RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE dibināta 2010.gada 13.septembrī un ir Rīgas brīvostas pārvaldes 100% daļu piederoša kapitālsabiedrība.

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja noteiktiem stratēģiskajiem mērķiem, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE veic šādus darbības veidus:

  • Ledus navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas akvatorijā, veicot ledus laušanu;
  • Rīgas brīvostas akvatorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšana, piedalīšanās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā;
  • Velkoņu pakalpojumu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšana Rīgas brīvostā, iznomājot savā īpašumā esošos velkoņus šo pakalpojumu sniedzējiem;
  • Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā un valdījumā nodotā īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošana.

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā spēkā esošo nacionālo likumdošanu un starptautiskajiem nozares kodeksiem, standartiem un vadlīnijām. Uzņēmums nodrošina atbilstību obligātajām prasībām darbības kvalitātes, drošības un vides aizsardzības jomā.

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE vīzija ir kļūt par kvalitatīvāko tehnisko un saimniecisko ostas pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs, un ar sniegto pakalpojumu klāstu dot pienesumu Rīgas brīvostas konkurētspējai būt par vadošo Baltijas valstu ostu.

Uzņēmuma stratēģiskajām izvēlēm prioritāra nozīme ir ilgtspējīgai attīstībai visās darbības jomās. Lai realizētu vīziju būt par kvalitātes līderi tehnisko un saimniecisko ostas pakalpojumu sniegšanā, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE strādā pie jau esošo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes celšanas, kā arī plāno paplašināt savu biznesa modeli ar jauniem pakalpojumiem saskaņā ar Eiropas līmeņa ostu attīstības tendencēm.

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE darbības pamatprincipi ir kvalitāte un drošība, kas sasniedzami ar mūsdienīgām tehnoloģijām, augstu darbinieku profesionalitāti un kompetenci, efektīvu pārvaldības sistēmu un visu iepriekšminēto faktoru nepārtrauktu attīstību. Ikviens darbinieks uz kuģiem un krastā ir atbildīgs par kopīgu uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Autortiesības © SIA Rīgas Brīvostas flote (LV40103321893). Visas tiesības paturētas.