LatvianRussianEnglish

Kontakti

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005
Telefons: +371 66932616
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
E-pasts: gramatvediba@rbflote.lv
Telefons: +371 66932620

Vides politika un vides mērķi

Vides politika

SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” (turpmāk – RBF) darbojas saskaņā ar 12.09.2017. apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2021.gadam. Stratēģijā noteiktā vides politika atbalsta RBF kapitāla daļu turētāja izvirzīto mērķi - Rīgas brīvostai kļūt par vienu no videi draudzīgākajām ostām Baltijas jūras Ziemeļaustrumu reģionā. RBF vides politika tiek īstenota:

  • Pilnveidojot RBF sniegto pakalpojumu izpildes tehnoloģijas ar mazāku resursu patēriņu un saudzīgāku attieksmi pret vidi;
  • Nodrošinot saistošajos dokumentos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu RBF darbībās;
  • Veicot pasākumus vides piesārņojuma samazināšanai.

Vides mērķi:

  • Vides standarta ISO 14001 ieviešana;
  • Degvielas patēriņa samazināšana loču transfēra autotransportam par 5% gadā, kuģiem par 2 % gadā;
  • Nepieļaut nevienu gadījumu, kad izraisās ugunsgrēks uz kuģa, avārijas situācija uz dzelzceļa vai degvielas noplūdes no kuģiem.

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta RBF darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti. RBF darbības būtiskie vides aspekti ir saistīti ar ugunsgrēka iespējamību uz kuģa, avārijas situāciju uz dzelzceļa, degvielas noplūdes risku kuģiem kuģojot ostas akvatorijā vai atrodoties pie piestātnes.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu RBF izstrādātas veicamās darbības būtisko aspektu vadībai.

Autortiesības © SIA Rīgas Brīvostas flote (LV40103321893). Visas tiesības paturētas.