2020. gada 28. septembris, 14:33

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” īpašumā esošās automašīnas vai iekārtas

Izsole notiks: SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” birojā (adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīgā, LV-1005) 2020.gada 15.oktobrī plkst.10:00

Izsoles noteikumi

1.pielikums - Pieteikums (docx)

3.pielikums - dalībnieka reģistrācijas apliecība (docx)

Kontakti

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015