2018. gada 17. aprīlis, 09:49

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” mutiskā izsolē pārdod kustamo mantu – automašīnu Nissan NP300 Pickup (reģ.Nr.HT8712).

Izsole notiks: SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” birojā, adrese: Meldru ielā 3C, Rīgā, 2018.gada 7.maijā plkst. 10.00 SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” birojā norādītā telpā.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Objekta nosacītā cena – 8 900,-EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti euro),tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis PVN.

Izsoles noteikumi

Kontakti

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

LinkedIn uzņēmuma profils

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015