LatvianRussianEnglish

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” mutiskā izsolē pārdod kustamo mantu – automašīnu Nissan NP300 Pickup

2018. gada 17. aprīlis, 09:49

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” mutiskā izsolē pārdod kustamo mantu – automašīnu Nissan NP300 Pickup (reģ.Nr.HT8712).

Izsole notiks: SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” birojā, adrese: Meldru ielā 3C, Rīgā, 2018.gada 7.maijā plkst. 10.00 SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” birojā norādītā telpā.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Objekta nosacītā cena – 8 900,-EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti euro),tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis PVN.

Izsoles noteikumi

Autortiesības © SIA Rīgas Brīvostas flote (LV40103321893). Visas tiesības paturētas.