2021. gada 24. marts, 08:45

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” mutiskā izsolē pārdod kustamo mantu (automašīnas un iekārtas) saskaņā ar pievienoto sarakstu.

Automašīnas un iekārtas iespējams apskatīt Rīgā, Kundziņsalas 3.līnija 36, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni +371 29467711.

Pieteikums izsolei iesniedzams elektroniski vai ar pasta starpniecību  līdz 2021.gada 6.aprīlim plkst.15.00. Pieteikums noformējams atbilstoši izsoles nolikuma noteikumiem.

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” par izsoles norises kārtību informē izsoles dalībniekus, nosūtot uzaicinājumu dalībai izsolē.

Pielikumi:

Nolikums

1.pielikums

Kontakti

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015