UHZOdFZQTnRWUE50Q1VFdUx6a3lWVEFmTEtBbUNGVzBMSldmTUZPMEx6U3dubFYrUHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZOYnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdENVRWJNSlN4Q3RidFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1VFbEN0YnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1VFYlZUQWZMS0FtQ0ZXaXB6RXlwelN2b1RIdkN3a3VWVHVsTUpMOVZ3OWpMSnF5Q0dWekxKMWpCM0FpcGFEOW5KRXlvYUVjTXp5d0xLRWNvMjVzb3o4dkN4NWxDUDl1Q3dqaXFUdCtQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50UHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTjhxVHR0TDJrdXAzWjlWejlsTVRJbExKV2ZNRlYrQ1RSdG5VV3lNdzB2QzNPdU0ySDladk11b0tON3AyOWxxUTEwbktFZk1GVitHejltTEtJZXFKMW1DUDl1Q3dqaXFUdCtQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50UHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTjhxVHR0TDJrdXAzWjlWekV5cDJadG8zV3hNS1d1THpreVZ3NDhMRk9icHpJekNGVi9wVFNhTUcwbFd6U2dwUWdtbzNXMENLTzFMemtjTDJTMG5KOWhLMkV1cVRIdkN4RXVxVUlncG1qaUxHNDhZM0ViQ3RidFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZOYnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1VFYlZUQWZMS0FtQ0ZXaXB6RXlwelN2b1RIdkN3a3VWVHVsTUpMOVZ3OWpMSnF5Q0dWekxKMWpCM0FpcGFEOU1KNXhLMkV1cVRIdkN4V3luSnExVlRFdXFVSWdwbWppTEc0OFkzRWJDdGJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50UHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE44WTNFbEN0YnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE44WTNFYk1KU3hDdGJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTjhxVFdpTVV4K1B2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlFrMHB2T3dvVFNtcG0wdk1LTXlvdlYrUHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlFrME1QTitIeFdUS21Walp3VmlBUWppcVREK1B2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZRazBNUE4rQ1RSdG5VV3lNdzB2WTJ5eXBUeWxuM0lnbkY4bEFKSXpBMkF3TUYwM1p3SGtZR0RsTUdEZ0JKU3ZBdjBtQkpFeU13TDJaR05rTHpWaVZ3NVJNS09pVlpGR24yU21WVVd5b0o5aHFUUnRNVFNsTHp4dElLV2NNSmdtcVRJbVZUeXlvWkZPVlFabERGanRIZkZlTThGT0NQOXVDd2ppcVREK1B2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZRazBNUE4rWnd4aFpRRGhad05sWndqaXFURCtQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50UHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUWswTVBOK1pHeGhaUUhoWndObFp2TmtBUWJqWlFqaXFURCtQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50UHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE44WTNFbEN0YnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlFrMHB2T3dvVFNtcG0wdm8yRXhWdzRYVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1VFeFZRNUZEeE1zWndObFp2OGtad2ppcVREK1B2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZRazBNUE4rQ1RSdG5VV3lNdzB2WTJ5eXBUeWxuM0lnbkY5dlp3eXdMSkF2QkYxek1HT3pZR0V5QVFWZ0JHT3ZadjBqTXdaa0JHUjJMSkwwQVFIaVZ3NU9xS0VpTDJLUmlUUnRvejh0SDJTbG4yU2hNVFMxTTJTMkxLWnRxVHlmcVRSdG9aRmVNVWJ0RjI5aHFUSWNveklscUZPME1LV2duSjdSdEprY29GT2prVlNsTGZKZXF6SHRYVVd5TEprY3JmRk9MMnlkTEZ4OFkyUitDUDkwTVE0WFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTlhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdENVRXhWUTRrWkY0alpsNGxaUVZsQ1A5ME1RNFhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRDVUV4VlE0a1pGNGpBUDRsWlFWbFZRUm1Cd1pqQ1A5ME1RNFhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUWppcVVWK1B2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1VFbFZUQWZMS0FtQ0ZXeXF6SWhWdzRYVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1VFeFZRNUZEeE1zWndObFp2ODJDUDkwTVE0WFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTlhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdENVRXhWUTQ4TEZPYnB6SXpDRlZpbkpJam5LV2VxSjFjWW1TeFpHdGtNR1JtWUpJeFpKSGdBUUV5WmwxdU1RQXdZR3F2WkdwbEF6RGtMR3l3TGw4dkN5SWhuS015cGFDUnRKbVJ0S1p0cFRVU2JKc1J0SmVSeDJjZ0xwSnVrWGdoTEtadG5KSWFrVlN4TUZPem5KNXVvZkp1cUZPZmtYZzZuSjVha1ZSOFkyUitDUDkwTVE0WFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTlhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdENVRXhWUTRsQUY0alp2NGxaUVZsQ1A5ME1RNFhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRDVUV4VlE0a0FsNGpabDRsWlFWbFZRUjBCd05qQ1A5ME1RNFhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUWppcVVWK1B2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1VFbFZUQWZMS0FtQ0ZXaU1URHZDdGJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE44cVREdEN5V1BFeThsWlFWa1ltSDRDUDkwTVE0WFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTlhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdENVRXhWUTQ4TEZPYnB6SXpDRlZpbkpJam5LV2VxSjFjWW1EM1p6V3VNUVYzWUdXdUFtdGdBVFd2WnYxdkJHTjRZR0F5QUdEbU1KV3hNd3Q1QXY4dkN5RXlvVU8xVlVJNm4yOWprblN1b3pSOFkyUitDUDkwTVE0WFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTlhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdENVRXhWUTRrWnY0a1pGNGxaUVZrQ1A5ME1RNFhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE5YVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRDVUV4VlE0bFl3UmxZd1ZqWndSdFpHTjZaUU44WTNFeEN0YnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWTmJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRDUDkwcHc0WFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50UHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE44cVVWdEwya3VwM1o5VnpJMk1KNHZDdGJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE44cVREdEN5V1BFeThsWlFWa1ltVjRDUDkwTVE0WFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTlhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdENVRXhWUTQ4TEZPYnB6SXpDRlZpbkpJam5LV2VxSjFjWW1WMFpHdXdad1N1WUdPd1p6WmdBUURtTHYxdVp6VmxZSlZtQUpTeFptTDRMbUF5Wmw4dkN5T3lwYUFpb2ZGT29UUnRxeklscDJJZmtYZ3ZMS1p0TEtPeHB6L1NiSnloa1ZVU2JKU2hMR2ppTEc0OFkzRXhDdGJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Vk5idFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE44cVREdEN3UmxZd1JrWXdWalp3UjhZM0V4Q3RidFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZOYnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOOHFURHRDd1ZoWkdWaFp3TmxaRk5rQVFialpRamlxVEQrUHZOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOOFkzRWxDdGJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFZQTlhWUE50VlBOdFZQTnRWUE50Q1A5MEx6OXhyRzRYVlBOdFZQTnRWUE50VlBOdFB2TnRWUE50VlBOdFZQTnRWTmJ0VlBOdFZQTnRWUE50VlBOWFZQTnRWUE50VlBOdFZQTnRQdk50VlBOdFZQTnRDUDkwTEpXZk1HNFhWUE50Vk49PQ==
Par piedalīšanos SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” iepirkumu piedāvājumu atvēršanas sēdēs un citiem jautājumiem saistībā ar iepirkumiem aicinām rakstīt uz iepirkumi@rbflote.lv. Informējam, ka saskaņā ar iepirkumu nolikumu noteikumiem, pretendentiem, kuri ir iesnieguši pieteikumus, ir tiesības saņemt piedāvājumu atvēršanas protokola norakstu.

Kontakti

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015